Ətraflı

ahmed_ramizHəyat sevgisi ilə fərqlənən insanlar ədəbiyyatda öz izlərini qoymaq üçün gecə-gündüz axtarışda olurlar. Mübarizlik, qəhrəmanlıq, Vətənə, anaya, xalqa olan sevgi və düşüncələrini vərəqlərə köçürərək şeirlər, hekayələr, romanlar vasitəsi ilə öz oxucularına çatdırırlar. Yazılmış hər bir əsər artıq oxucu və yazar arasında yeni salınmış körpüyə bənzəyir. Ətraflı

От всего сердце выражаю своё высокое уважение таланту бакинцу моему земляку, восхищен творчеству поэта гражданина Рамиза Абдуллаева.  Ətraflı

Azərbaycanın nəğməkar şairi Ramiz Abdullaevin şeirləri onun öz qəlbindən, öz ürəyindən gələn gözəl mənalı nəğmələrdir. Ətraflı

От  всей   души   выражаю  своё   высокое  уважение  и  искреннее   восхищение  творчеству поэта  гражданина  Рамиза  Абдуллаева.  Ətraflı

Ədəbi yaradıcılıq yolunda uzun illərdir öz sözünü demiş şair haqqında danışmaq çox çətindir. İlk öncə ona görə ki, fikirləşirsən, hansısa bir məqamı, önəmli hadisəni və ya yaradıcılığının bir vacib anını unuda bilərsən. Ətraflı

Самая   большая  награда  для  поэта, драматурга видеть слышать  получать благодарность при жизни  получить  признания  от  своего  народа. Ətraflı

Sayın  Ramiz  Abdullaev  Sevğilim  kardeşim! Gözel  fotoğrafın  “Azerbaycan  Dünyası”  dergisinde bakarak  Sizin  Türk  Dünyası  arasında  kültürel ilişkileri  amaclarından önde  gelen  biridir. Ətraflı

Исторические  узы   дружбы  и  братства  между азербайджанским  и  румынским   народами  уходят своими  корнями  в  глубокое прошлое  и  сегодня продолжается. Ətraflı

Творчеством   Азербайджанского   поэта Рамиза  Абдуллаева меня    познакомил  мой    дорогой  друг,  главный  редактор  международного    журнала ” Мир   Азербайджана  ” Эльдар   Исмайлов.   Ətraflı

Ramiz  Abdullayevin qəlbinin dərinliklərində Vətəni obasını sevən şair-vətəndaş gözəl ziylı  Bu  insanın haqqında nə qədər gözəl sözlər yazılsa belə azdır.  Ətraflı

Мы   поэты   писатели   России   всегда  внимательно смотрим  на   восток   и   восхищаемся   мудростью тюрков.   Ətraflı

С  творчеством   Рамиза   Габилуявича меня  познакомил
Эльдар  ИСМАЙЛОВ.   Ətraflı

Азербайджанский поэт  Рамиз  Абдуллаев патриот. Это  видно  в  его стихах. Ətraflı

Dostum-qardaşım Ramiz Abdullayevin 60 yaşının tamam olduğunu eşidincə inanmağım gəlmədi – həmişə şux, gümrah görkəminə, qırvaq davranışlarına baxıb, ona qırxdan artıq yaş vermək olmaz… Təbii, bəyaz saçlarını, dibində gizlin bir kədər barındıran baxışlarını nəzərə almasaq. Ətraflı

С  большим  интересом  ознакомился  с  творчеством  поэта  Ətraflı

Şer ve şair haqqında yazmaq çox çətindir. Musiqi kimi şer də ürəklərdə elə qəribə hisslər yaranmasına, elə titrəyişlər əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bunu sözlə təsvir etmək mümkün deyil. Şerin valehedici xüsusiyyətlərini açıb şərh etmək, ürəkləri, hissləri bu qədər tez fəth etməsinin sirlərini söyləmək yenə də şer vasitəsilə daha gözəl olar. Ətraflı

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırım aktı həyata keçirdi. Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın insan var idi. Ətraflı

60 illik yubiley silsiləsindən…

Azərbaycan poeziyası bəşər tarixində ən qədim, ən cavan poeziyadır. Ondakı fikir zənginliyi və müdrikliyi, ondakı təravət və hərarət, ondakı coşqunluq və səmimiyyət bütün dünyada məşhurdur. O, uzaq əsrlər arxasından uzaq sabaha gedən poeziyadır. Çünki insani mehribanlıqdan, nəcabətdən doğan poeziya həmişə bəşəri poeziya olmuşdur.Belə bir sənət tarixində şair olmaq böyük şərəfdir. Xalqın şairi çağrılmaq isə ikiqat şərəfdir. Ətraflı

Arif Nurlu:”Ramiz Abdullayev şeirlərində özünəməxsusluq onun sözə münasibətindəki orijinal yanaşmadan başlayır” Ətraflı